Privacy- en cookieverklaring

Via de websites www.Skypeme.nl worden privacygevoelige
gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Skypeme.nl respecteert uw privacy enbehandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw
persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelenen gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw gegevens achterlaten bij het plaatsen van een reactie op www.Skypeme.nl

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Tot slot kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief en zich aanmelden voor evenementen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

NAW-gegevens;

e-mailadres;

telefoonnummer;

betaalgegevens;

aankoopgeschiedenis;

logingegevens.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

u gebruik laten maken van onze dienstverlening;

het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website;

u toegang verlenen tot uw account;

het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;

het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van uw interesses en uw aankoopgeschiedenis;

het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website;

het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten;

het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Inloggen via derde partijen

Skypeme biedt u de mogelijkheid om op haar websites in te loggen via uw account bij een derde partij (bijvoorbeeld Facebook of Google). Skypeme.nl is niet verantwoordelijk voor de diensten van deze partijen. Voor informatie over de verwerking van gegevens in verband met deze inlogmethode, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden

Skypeme.nl verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Voor de registratie van digipp pagina’s worden uw persoonsgegevens gecontroleerd via de Idin identificatie van bankorganisaties.

Verplichte Skypeme.nl pagina gegevens

Tenzij aangegeven als optioneel, zijn gegevens waar Skypeme.nl u om vraagt verplicht voor de levering van informatie op uw Skypeme.nl pagina.

Aanpassen van uw gegevens

U kunt uw klantgegevens altijd ‘live’ inzien op de Skypeme.nl. pagina. Aanpassingen van deze gegevens, kunt u doorvoeren met gebruikmaking van een wijzigingsticket, waarmee u per email een wijzigingsticket ontvangt voor het aanleveren van nieuwe informatie voor uw Skypeme.nl. pagina.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, daar bezwaar tegen te maken of uw gegevens te exporteren.

Neem hiervoor contact met ons op via info@Skypeme.nl. Verzend ons uw aanvraag vanaf uw eigen emailadres. Is dit vanuit uw eigen emailadres niet mogelijk, dan kunt u gebruik maken van een alternatief emailadres, mits uw telefoonnummer erbij is vermeld en Skypeme.nl u een bevestigings SMS kan zenden ter verificatie.

Cookies

We maken op de website van Skypeme.nl gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein en tijdelijk bestand die op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat we onze websites en diensten gebruiksvriendelijker en beter voor u kunnen maken.

Over deze verklaring

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Skypeme.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Skypeme.nl: e-mail: info@Skypeme.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 03 Maart 2019.